• Bài viết mới
 • Chủ đề mới
 • Phần mềm dự toán TSC
 • Báo giá VLXD

Phần mềm Dự toán - Dự thầu TSC

 1. Văn bản pháp quy về xây dựng

  Giới thiệu các văn bản pháp quy về quản lý chi phí, quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng
  1. Quốc hội

   Tập hợp các quy định do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
   Đề tài thảo luận:
   57
   Bài viết:
   468
   RSS
  2. Chính phủ

   Tập hợp các quy định được ban hành bởi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   55
   RSS
  3. Bộ Xây dựng

   Tập hợp các quy định được ban hành bởi Bộ Xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   165
   Bài viết:
   362
   Mới nhất: Mua bán nhà đất HCM bdsicg, 9/3/20
   RSS
  4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   Tập hợp các quy định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   15
   RSS
  5. Bộ Tài chính

   Tập hợp các quy định được ban hành bởi Bộ Tài chính
   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   18
   Mới nhất: Vay theo bảo hiểm nhân thọ hotroicg, 8/4/20 lúc 5:03 PM
   RSS
  6. Bạn đọc hỏi Cơ quan chức năng

   Tập hợp các câu hỏi gửi các cơ quan chức năng quản lý về đầu tư xây dựng như Bộ xây dựng, Bộ Kế hoạc và Đầu tư, Bộ Tài chính v.v
   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   38
   Mới nhất: Thành lập công ty nước ngoài taxicg11, 8/4/20 lúc 2:45 PM
 2. Phần mềm dự toán xây dựng

  Giới thiệu các phần mềm dự toán xây dựng
  1. Phần mềm Dự toán TSC - Dự thầu TSC

   Phần mềm dự toán TSC - Cung cấp cho bạn công cụ mạnh mẽ và hợp lý phục vụ công tác đấu thầu, quản lý chi phí xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   162
   Bài viết:
   222
 3. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Các vấn đền liêu quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình
  1. Tổng mức đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   328
   Mới nhất: ống đồng điều hòa Thanhtruc1995, 6/4/20 lúc 8:15 AM
   RSS
  2. Chi phí Tư vấn

   Đề tài thảo luận:
   101
   Bài viết:
   186
   RSS
  3. Hợp đồng

   Đề tài thảo luận:
   72
   Bài viết:
   149
   RSS
  1. Giai đoạn chuẩn bị dự án

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   16
   RSS
  2. Giai đoạn thực hiện dự án

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   60
   RSS
  3. Giai đoạn kết thúc dự án

   Đề tài thảo luận:
   7.504
   Bài viết:
   31.444
   RSS
 4. Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

  Các vấn đề liên quan từ khi bắt đầu lập kế hoạch đấu thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
  1. Kế hoạch đấu thầu, HSMT, HSYC

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   58
   Mới nhất: vay tiền theo cavet xe bankicg, 25/3/20
   RSS
  2. Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   110
   RSS
  3. Đánh giá lựa chọn nhà thầu

   Đề tài thảo luận:
   28
   Bài viết:
   73
   Mới nhất: Làm bảng hiệu hộp đèn thuanntu05, 7/4/20 lúc 1:02 PM
   RSS
  4. Các tình huống trong đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   35
   Bài viết:
   60
   Mới nhất: Dầu gội thảo mộc thiên nhiên dangtinraovattphcm, 6/4/20 lúc 9:21 PM
   RSS
 5. Báo giá vật liệu xây dựng

  Tập hợp báo giá vật liệu xây dựng của địa phương, của nhà sản xuất
  1. Báo giá VLXD địa phương

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
 6. Ứng dụng CNTT trong xây dựng

  Các ứng dụng trong thiết kế, quản lý công trình xây dựng
  1. Autocad và ứng dụng trong CAD

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
  2. Office và ứng dụng

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)