Phần mềm Dự toán - Dự thầu TSC

Phần mềm Dự toán - Dự thầu TSC

PHẦN MỀM DỰ TOÁN – DỰ THẦU TSC CÓ ĐIỂM NỔI BẬT SAU

Tính toán không giới hạn số hạng mục, số đơn giá trong một công trình.
+ Tính toán dự toán, dự thầu theo thông tư 06/2016/TT-BXD, thông tư 04/2010/TT-BXD - Tính theo định mức, hoặc tính theo đơn giá, hệ số điều chỉnh, bù giá nhân công, giá máy, nhiên liệu. Bạn dễ dàng cập nhật giá nhân công, nhiên liệu đầu vào mà không cần phải đợi thông tư hướng dẫn điều chỉnh mỗi khi thay đổi chính sách, biến động giá nhiên liệu.
+ Tính theo bảng giá nhân công trực tiếp (Thông tư 01/2015/TT-BXD, Nghị định /204/2005/NĐ-CP), giá ca máy theo quyết định QĐ 1134/QĐ-BXD hoặc thông tư 06/2010 (xây dựng chi phí ca máy theo thời giá thị trường), hoàn toàn tự động, khi xuất sang Excel link hoàn toàn công thức, phân tích thành phần giá nhân công, giá ca máy chi tiết đầy đủ, dễ dàng thay đổi và kiểm tra, người dùng dễ dàng lựa chọn quy định phù hợp để tính toán.
+ Tự động tra chi phí chung theo Thông tư 06/2016/TT-BXD theo Giá trị xây dựng công trình hoặc Giá trị xây dựng trong Tổng mức đầu tư được duyệt.
+ Link khối lượng các công tác dự toán sang sheet Khối lượng riêng biệt như excel.
+ Dễ dàng tách các hạng mục xây dựng, thiết bị riêng biệt.
+ Cước vận chuyển ô tô, vận chuyển bộ phân tích theo định mức vận chuyển mới nhất (như cước ô tô 588/BXD, cước bộ 588/BXD, 1129/2011/BXD, Cước bộ 442_1971, 726_1972)
+ Mối bận tâm về hệ số điều chỉnh nhân công, giá ca máy mỗi khi thay đổi chế độ tiền lương sẽ không còn.
+ Nếu bạn vẫn cần tính dự toán theo đơn giá thì phần mềm vẫn hỗ trợ tính toán dự toán theo đơn giá, hệ số điều chỉnh nhân công, vật liệu, bù giá ca máy cực kỳ linh hoạt.
+ Nhập hoặc xuất công trình từ Excel mà vẫn giữ nguyên đường link và công thức.
+ Bảng tổng mức đầu tư có thể thêm bớt chỉnh sửa các các chi phí tư vấn, hay chi phí khác một cách dễ dàng.
+ Thay đổi qua lại giữa Xi măng PC30 < — > PC40, và giữa bê tông thương phẩm, bê tông trộn tại hiện trường.
+ Tùy biến thay đổi nhóm nhân công công tác tại bất kỳ công tác nào trong công trình.
+ Dự thầu theo đơn giá tổng hợp (Đơn giá được tạo thành bằng nhiều đơn giá khác), đơn giá chi tiết nhiều hạng mục giúp cho việc lập thầu rất dễ dàng, tất cả đều link khối lượng ra Sheet Tiên lượng (kể cả đơn giá tổng hợp).
+ Dự thầu với các biểu mẫu theo dự thầu quốc tế, dự thầu trong nước.
+ Bạn có thể làm dự thầu cực kỳ linh hoạt, nhất là hiện nay, các chủ đầu tư ngày càng có xu hướng mời thầu trọn gói (Ví dụ đơn vị mời thầu là móng, lô, bể, m rãnh) Do đó khi lập thầu người lập dự toán phải kết hợp đơn giá tổng hơp, đơn giá chi tiết rất linh hoạt, Điều này Dự toán - Dự thầu TSC hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất
Về cơ bản, giao diện phần mềm Dự toán - Dự thầu TSC cũng giống như giao diện MS Excel, việc tính toán dự toán, dự thầu đơn giản nhất người dùng chỉ việc bấm chuột vào các sheet lần lượt theo thứ tự từ đầu đến cuối là có thể tính toán dự toán dự thầu đầy đủ.
+ Xuất ra excel giữ lại toàn bộ công thức, kể cả tên các chi phí có kèm các hệ số bên trong.
Phần mềm Dự toán Dự thầu TSC gồm các sheet chức năng được giới thiệu tóm tắt như sau:

Tải về bản dùng thử tại đây!

* Sheet làm việc chính CVDuToan
Đây là sheet Chính làm việc của chương trình, toàn bộ việc chọn mã công tác, nhập khối lượng, tính toán khối lương công tác, chỉnh sửa định mức tại Sheet này
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

*Sheet GiaVLNCM: Đầu vào cơ sở tất cả Vật liệu, Nhân công, Máy thi công

Chức năng: Thống kê tất cả Vật liệu, Nhân công, Máy thi công sử dụng trong công trình, sheet cơ sở nhập giá thông báo của Vật liệu, tính toán giá nhân công, máy thi công của công trình. Toàn bộ tên vật tư, giá vật tư của công trình khi xuất sang excel đều link sang sheet này
[​IMG]
*Sheet CuocOto: Cước vận chuyển ô tô

Tính toán cước vận chuyển ô tô của công trình, bao gồm lựa chọn bảng cước, xác định cự ly vận chuyển , loại đường vận chuyển tương ứng

[​IMG]
*Sheet CuocBo: Cước vận chuyển bộ
Tính toán cước vận chuyển bộ của công trình, bao gồm lựa chọn bảng cước, xác định cự ly vận chuyển, nhóm vật liệu vận chuyển, phương tiện vận chuyển bộ tương ứng
[​IMG]

*Sheet LuongCN: Phân tích lương nhân công

Sheet hiện thông tin chi tiết lương tất cả nhân công sử dụng của công trình, bao gồm lương nhân công trực tiếp, lương nhân công điều khiển máy, thiết bị. Sheet này phần mềm tự động tính toán. Người dùng chỉ nhập và thay đổi các thông số đầu vào
[​IMG]

*Sheet GiaCM: Phân tích giá ca máy
Sheet hiện thông tin chi tiết cấu thành tất cả giá ca máy của công trình. Tại sheet này người dùng có thể thay đổi các chi phí nhiên liệu đầu vào, các hệ số máy đầu vào, nguyên giá ca máy. Sheet này phần mềm tự động tính toán. Người dùng chỉ nhập và thay đổi các thông số đầu vào.

[​IMG]

*Sheet THVatTu: Tổng hợp vật tư Vật liệu, Nhân công, Máy của từng hạng mục

Sheet này sẽ tổng hợp tất cả chủng loại, khối lượng cả các vật tư trong từng hạng mục, bên cạnh đó, với các chức năng lựa chọn bên dưới thanh công cụ, người dùng sẽ lựa chọn cách tính dự toán phù hợp bao gồm lựa chọn cách tính dự toán theo chênh lệch vật tư, hay tính theo Giá Vật liệu, Nhân công, Máy thi công trực tiếp tại thời điểm lập dự toán.
Với cách tính Chênh lệch vật tư thì người dùng lại thêm các lựa chọn như: Tính chênh lệch giá nhân công, giá máy, tính nhân công và máy thi công theo hệ số điều chỉnh, bù máy thi công (như bù nhiên liệu, bù nhân công điều khiển máy, bù theo hệ số điều chỉnh giá máy, nhân công điều khiển, bù nhiện liệu + nhân công điều kiển máy.v.v – Chi tiết trong mục bù máy)
[​IMG]

*Sheet THKP_02: Tổng hợp chi phí xây dựng theo Khối lượng hao phí vật tư và Bảng giá tương ứng
Theo thông tư 04/2014/TT-BXD và Thông tư 06/2016/TT-BXD thì có hai cách tính Dự toán xây dựng hay dùng là cách Tính theo Khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá tương ứng ( Cách tính Tổng hợp ra tất cả khối lượng vật liệu, nhân công, máy thi công, sau đó nhân với giá trị của từng loại này để ra được giá trị tổng cộng của vật liệu, nhân công, máy – Cách tính này có thể tổng quát được giá trị của từng loại vật tư của công trình nhưng không biết được đơn giá của từng loại công tác, hay chi phí vật liệu, nhân công, máy của từng loại công tác – Tạm gọi là cách 2) và các tính theo Đơn giá chi tiết và Đơn giá tổng hợp của công trình (Cách tính theo đơn giá của từng công tác, sau đó tổng cộng giá của chi phí vật liệu, nhân công, máy của tất cả cac công tác – Cách tính này tổng quát được đơn giá của từng công tác, nhưng không chi tiết được giá trị của từng loại vật tư trong hạng mục công trình – Tạm gọi là cách 1)
Sheet THKP_02 là sheet Tổng hợp kinh phí xây dựng hạng mục theo cách 2
[​IMG]

*Sheet DG_CTiet: Đơn giá xây dựng công trình chi tiết
Khi click sheet này, chương trình sẽ tự động tính toán Đơn giá chi tiết cho từng công tác theo định mức hoặc theo hao phí định mức chỉnh sửa của người dùng tại sheet CVDuToan, kèm theo giá trị.
Sheet này tự động tính toán người dùng chỉ click chọn sheet này để phần mềm tính toán. (Nếu chỉ cần tính dự toán theo cách 2 THKP_02 thì ko cần phải chạy sheet này)

[​IMG]

*DG_Thop: Giá công trình tổng hợp đầy đủ/ không đầy đủ

Khi click sheet này, chương trình sẽ tự động tính toán Đơn giá tổng hợp cho từng công tác theo định mức hoặc theo hao phí định mức chỉnh sửa của người dùng tại sheet CVDuToan, kèm theo giá trị. Tùy theo lựa chọn của người dùng, chương trình có thể tính là Đơn giá tổng hợp đầy đủ hoặc Đơn giá tổng hợp không đầy đủ.
Sheet này tự động tính toán người dùng chỉ click chọn sheet này để phần mềm tính toán.
[​IMG]

*Sheet THKP_01: Tổng hợp kinh phí xây dựng theo Đơn giá xây dựng chi tiết và Giá xây dựng tổng hợp
Theo thông tư 04/2014/TT-BXD và Thông tư 06/2016/TT-BXD thì có hai cách tính Dự toán xây dựng hay dùng là cách Tính theo Khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá tương ứng ( Cách tính Tổng hợp ra tất cả khối lượng vật liệu, nhân công, máy thi công, sau đó nhân với giá trị của từng loại này để ra được giá trị tổng cộng của vật liệu, nhân công, máy – Cách tính này có thể tổng quát được giá trị của từng loại vật tư của công trình nhưng không biết được đơn giá của từng loại công tác, hay chi phí vật liệu, nhân công, máy của từng loại công tác – Tạm gọi là cách 2) và các tính theo Đơn giá chi tiết và Đơn giá tổng hợp của công trình (Cách tính theo đơn giá của từng công tác, sau đó tổng cộng giá của chi phí vật liệu, nhân công, máy của tất cả cac công tác – Cách tính này tổng quát được đơn giá của từng công tác, nhưng không chi tiết được giá trị của từng loại vật tư trong hạng mục công trình – Tạm gọi là cách 1)
Sheet THKP_01 là sheet Tổng hợp kinh phí xây dựng hạng mục theo cách 1. Tùy theo lựa chọn của người dùng mà có thể là Tổng hợp kinh phí theo Giá công trình đầy đủ hoặc theo Giá công trình không đầy đủ.
Tổng hợp giá công trình không đầy đủ
[​IMG]
Tổng hợp giá công trình đầy đủ
[​IMG]

*Sheet TH_Gxd: Tổng hợp chi phí xây dựng
Sheet Tổng hợp giá trị xây dựng tất cả các hạng mục xây dựng trong công trình. Nội dung tham chiếu từ các Sheet THKP_01 hoặc THKP_02, do người dùng lựa chọn. Bảng này chỉ tổng hợp các hạng mục xây dựng với các Hạng mục xây dựng có mã hiệu là HM (tại sheet CVDuToan), đối với hạng mục bắt đầu là HMTB (tại sheet CVDuToan) thì công trình sẽ tổng hợp vào sheet Thiết bị TH_TBi
Sheet này tự động tính toán người dùng chỉ click chọn sheet này để phần mềm tính toán
[​IMG]

*Sheet TH_Tbi: Tổng hợp chi phí thiết bị
Sheet Tổng hợp giá trị hạng mục chung của công trình. Nội dung tham chiếu từ các Sheet THKP_01 hoặc THKP_02, do người dùng lựa chọn. Bảng này chỉ tổng hợp các hạng mục lắp đặt thiết bị với các Hạng mục có mã hiệu là HMTB (tại sheet CVDuToan), đối với hạng mục bắt đầu là HM (tại sheet CVDuToan) thì công trình sẽ tổng hợp và sheet TH_Gxd bên trên
[​IMG]

*Sheet HMChung: Tổng hợp chi phí Hạng mục chung
Sheet Tổng hợp giá trị hạng mục chung của công trình. Chi phí Xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế sẽ được chương trình tự tính toán giá trị. Người dùng chỉ có thể tự chỉnh sửa chi phí Hạng mục chung trong phần 3. Các chi phí hạng mục chung còn lại
[​IMG]

*Sheet TMDT: Tính Tổng mức đầu tư/ Tổng dự toán
Sheet tính Tổng mức đầu tư, tổng dự toán công trình. Khi chọn sheet này, theo nội dung đầu vào của công trình bao gồm loại công trình, số bước thiết kế, bước thiết kế, cấp công trình đã nhập tại Mene Thông tin công trình. Phần mềm sẽ lựa chọn đưa ra bảng Tổng mức đầu tư/ Tổng dự toán thích hợp. Người dùng có thể thêm bớt các nội dung chi phí cho phù hợp với thực tế công trình
[​IMG]
[​IMG]

*Sheet DPTruotGia: Tính dự phòng trượt giá
Sheet này tính toán dự phòng trượt giá cho công trình. Người dùng cần nhập các giá trị như trên hình để đầy đủ thông tin có thể tính dự phòng trượt giá
[​IMG]

*GiaThauCT: Phân tích giá thầu chi tiết
Phân tích đơn giá dự thầu chi tiết theo định mức, đơn giá đã nhập vầ chỉnh sửa tại các sheet trước
[​IMG]

*GiaThauTH: Phân tích đơn giá dự thầu tổng hợp
Phân tích giá dự thầu tổng hợp theo kiểu rút gọn chỉ có đươn giá.
Sheet này tự động tính toán người dùng chỉ click chọn sheet này để phần mềm tính toán.
[​IMG]

*Sheet DuThau: Chi tiết giá dự thầu, gán giá dự thầu theo tiên lượng mời thầu
[​IMG]

*HMChungThau: Hạng mục chung dự thầu
[​IMG]

*Sheet THGiaThau: Tổng hợp giá dự thầu (Tổng hợp từ sheet DuThau và Sheet HMChungThau)
[​IMG]

*THKP_Thau: Tổng hợp giá thầu trình bày theo bảng Tổng hợp chi phí, điều này giúp nhà thầu nắm được cơ cấu giá dự thầu
[​IMG]
*KhoiLuong: Sheet này để tính toán khối lượng như excel, có thể nhập trực tiếp hoặc Nhập từ excel qua Menu – Hồ sơ – Nhập khối lượng từ excel (hoặc Ctrl+K). Rất tiện đối lập dự toán có bảng khối lượng tính toán riêng. Người dùng hoàn toàn có thể link khối lượng từ sheet CVDutoan Sang sheet này
[​IMG]thkp